Werkwijze en beleid 2015 - NC2014

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nicolaas Clopper StichtingNicolaas Clopper Stichting wil haar doelstellingen verwezenlijken door:

  • Het onderzoeken van leegstaande monumenten en beeldbepalende panden op mogelijkheden voor herstel en hergebruik

  • Het opstellen van exploitatieberekeningen op basis van herstel, herbestemmen en hergebruik

  • Het opstellen van een herbestemmingsstudie, inclusief de bouwhistorie en de actuele bouwkundige toestand

  • Het vinden van investeerders en/of gebruikers voor het beoogde herstel en hergebruik

Beleidsvoornemens 2015

  • Werken aan de Core-business van de Stichting. Aanpak van concrete monumentale/monumentwaardige panden

  • Verwerven van eigen werkkapitaal voor het doen functioneren van de Stichting

  • Het opbouwen en onderhouden van relaties met de Gemeente, Provincie en Rijksdiensten, monumenteigenaren, potentiele investeerders en vergelijkbare organisaties

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu