Doelstelling - NC2014

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nicolaas Clopper Stichting


Doelstelling van de Stichting is het instandhouden, herbestemmen en hergebruik van gebouwen zijnde Rijksmonumenten, Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende gebouwen welke zijn gelegen in de gemeente Eindhoven.

Het instandhouden van monumenten en beeldbepalende gebouwen draagt in belangrijke mate bij aan het aanzien, de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van de stad. Hoewel de gemeente Eindhoven al jaren het principe huldigt van "niet slopen tenzij" is dat kennelijk onvoldoende.

Ondanks dat veel monumentale panden een beschermde status hebben functioneren ze lang niet allemaal in het maatschappelijk verkeer. Als ze leeg staan worden ze niet of slecht onderhouden.

De Stichting Nicolaas Clopper beoogt deze gebouwen nieuw leven in te blazen door initiatieven te ontplooien die resulteren in hergebruik, waardoor dreigend verval een halt wordt toegeroepen.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu