Bestuur - NC2014

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bestuur

Het statutair bestuur van Nicolaas Clopper bestaat uit personen die zich aangetrokken voelen door de doelstelling van de Stichting en zelf geen commerciële belangen hebben bij de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Het gaat om onbezoldigde functies. Binnen de gelederen van het bestuur is uiteraard sprake van bestuurlijke affiniteit en deskundigheid, deskundigheid op het terrein van ontwikkeling en exploitatie van onroerend goed evenals financiële en juridische deskundigheid.


Het statutair bestuur bestaat uit de navolgende leden:

-    L.E.M. (Lambert) van Boxsel  (voorzitter)

-    J.E. (Hans) Noordzij (vice-voorzitter)

-    M.H.M. (Monique) Sprengers (secretaris)

-    A.G. (Inez) Duffhues (penningmeester)

-    J.J. (Jules) Keyzer (lid)

-    H.H. (Harrie) van de Bosch (lid)

-    J.A. (Ton) van der Waal (lid)

J.F.H. (Henk) Hulshuizen ondersteunt het bestuur als ambtelijk secretaris


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu